Vedic Cultural Society Hindu Temple Vedic Cultural
Society
Hindu Temple

Murti Sponsors

Ganesh

Dr Sreenivasa Alla
Mrs. Sivani Alla

Mr Gaurang Bhatt
Mrs Vandana Bhatt

Dr Mukesh Bhatt
Mrs Bharti Bhatt

Dr Prasad Chalasani
Mrs Mydhili Chalasani

Mr Amrit Kaplish
Mrs Nirmal Kaplish

Dr Prasad Korlipara
Mrs Renuka Korlipara

Dr Sudhir Nayer
Mrs Manjula Nayer

Dr Prashant Patel
Mrs Jaimini Patel

Mr Rohit Patel
Mrs Ranjana Patel

Dr Sheela Shah

Navgraha

Mr Mafat Patel
Mrs Hema Patel

Radha & Krishna

Dr Mukesh Bhatt
Mrs Bharati Bhatt

Mr Saurabh Bhatt
Mrs Hina Bhatt

Dr Prasad Chalasani
Mrs Mydhili Chalasani

Mr Rohit Patel
Mrs Ranjana Patel

Mr Parag Patel
Mrs Neha Patel

Mr Niranjan Pathak
Mrs Jyoti Pathak

Mr Shailish G Shah
Mrs Alka Shah

Dr Sandeep Sura
Mrs Falguni Sura

Shiva

Dr Prasad Chalasani
Mrs Mydhili Chalasani

Mr N. Jagadish
Dr Anita Jagadish

Late Narendraprasad Bhatt
Late Nirmalaben Bhatt

Late Sh. Manohar NathZutshi
Raj Dulari

Dr Hasmukh Patel
Mrs Usha Patel

Mr Kaushik Patel

Mr Natvarbhai Patel
Mrs Sudhaben Patel

Dr Prashant Patel
Mrs Jaimini Patel

Mr Rajen Patel
Mrs Harsha Patel

Mr Rohit Patel
Mrs Ranjana Patel

Lingam & Nandhi

Mr Natvarbhai Patel
Mrs Sudhaben Patel

Mr Vipul Vyas
Mrs Nilima Vyas

Ram Parivaar

Mr Dipak Bhatt
Mrs Bharti Bhatt

Dr Prasad Chalasani
Mrs Mydhili Chalasani

Late Sh. ParasRam Aggarwal
Smt Sukhwanti Aggarwal

Dr Malvinder Makhni
Dr Parveen Makhni

Mr Rajendra Patel
Mrs Usha Patel

Mr Rohit Patel
Mrs Ranjana Patel

Balaji

Dr Prasad Chalasani
Mrs Mydhili Chalasani

Dr Devang Patel
Mrs Suniti Patel

Saraswati

Dr Prasad Chalasani
Mrs Mydhili Chalasani

Mr Ashok Patel
Mrs Malti Patel

Dr Amar Vedere
Dr Tanuja Vedere

Durga

Dr Prasad Chalasani
Mrs Mydhili Chalasani

Dr Sameer Gupta
Dr Monika Gupta

Late Narendraprasad Bhatt
Late Nirmalaben Bhatt

Mr Lalit Mehta
Mrs Lata Mehta

Mr Amrish Patel
Mrs Dipika Patel

Mr Ashok Patel
Mrs Varsha Patel

Mr Atul Patel
Mrs Varsha Patel

Mr Hemant Patel
Mrs Yatika Patel

Mr Rajen Patel
Mrs Harsha Patel

Mr Mahen Sangrajkha
Mrs Usha Sangrajkha

Mr Ramesh Talati
Mrs Ranjana Talati

Hanuman

Dr Prasad Chalasani Mrs Mydhili Chalasani

Dr Sudhir Nayer
Mrs Manjula Nayer

Mr Atul Patel
Mrs Varsha Patel

Dr Prashant Patel
Mrs Jaimini Patel

Mr Rohit Patel
Mrs Ranjana Patel